Khác

 • Công bố hợp quy nồi đun nước nóng Công bố hợp quy nồi đun nước nóng

  Theo Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia QCVN: 01-2008/BLĐTBXH do Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội ban hành thì việc Công bố hợp quy nồi đun nước nóng là điều không thể bỏ qua. Công bố hợp quy nồi đun nước nóng Đối tượng áp dụng Các doanh nghiệp,tổ chức,cá nhân trong nước sản […]

 • Công bố hợp quy giày ủng cách điện Công bố hợp quy giày ủng cách điện

  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng ủng cách điện hoặc giày cách điện hiện nay phải đảm bảo về yêu cầu an toàn phù hợp QCVN 15:2013/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư Số: 39/2013/TT-BLĐTBXH. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về việc Công bố hợp […]

 • Công bố hợp quy lốp xe gắn máy Công bố hợp quy lốp xe gắn máy

  Hiện nay theo quy định thì các cơ sở sản xuất, nhập khẩu lốp, sản xuất lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy bắt buộc thực hiện Công bố hợp quy lốp xe gắn máy theo quy định hiện hành. Hãy cùng hopquysanpham.com tìm hiểu về vấn đề này nhé Công bố hợp quy […]

 • Công bố hợp quy Pa Lăng điện Công bố hợp quy Pa Lăng điện

  Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 2014 thì việc công bố hợp […]

 • Công bố hợp quy bình bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai Công bố hợp quy bình bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai

  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các loại bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai bắt buộc phải Công bố hợp quy bình bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai Công bố hợp quy bình bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai Thiết bị phun thuốc trừ […]

 • Công bố hợp quy thang cuốn, băng tải chở người Công bố hợp quy thang cuốn, băng tải chở người

  hopquysanpham.com – Công bố hợp quy thang cuốn, băng tải chở người phù hợp theo QCVN 11: 2012/BLĐTBXH y áp dụng cho tất cả các thang cuốn và băng tải chở người (kiểu tấm nền hoặc kiểu băng) Công bố hợp quy thang cuốn, băng tải chở người: Các thang cuốn và băng tải chở […]

 • Công bố hợp quy thuốc lá điếu Công bố hợp quy thuốc lá điếu

  Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc lá điếu tại Việt Nam bắt buộc thực hiện Công bố hợp quy thuốc lá điếu mới có thể lưu thông tiêu thụ sản phẩm trên thị trường Công bố hợp quy thuốc lá điếu: Thuốc lá điếu là sản phẩm được sản […]

 • Công bố hợp quy gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy Công bố hợp quy gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy

  Công bố hợp quy gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy là việc làm mang tính chất bắt buộc với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu gương chiếu hậu, sản xuất lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy trong giai đoạn hiện nay Công bố hợp quy gương chiếu hậu xe […]

 • Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh

  Kể từ 1/1/2018 bắt buộc tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, nhập khẩu, phân phối sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải thực hiện Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh trước khi lưu thông sản phẩm […]

 • Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

  Hiện nay việc Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi như đã biết là việc làm bắt buộc tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm tại Việt Nam Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi: Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT Ban […]

Trang 4 trên 512345