Khảo nghiệm phân bón

Đánh giá bài viết

Không chỉ đơn thuần phân bón là chỉ chứng nhận hợp quy mà phân bón cần được khảo nghiệm đối với các đơn vị nhập khẩu hay sản xuất phân bón nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả của sản phẩm đến cây trồng. Vì vậy việc khảo nghiệm phân bón là điều bắt buộc và hoàn toàn quan trọng không thể bỏ qua được.

khaonghiemphanbon

Khảo nghiệm phân bón

Khảo nghiệm Phân bón là quá trình thử nghiệm Phân bón trên một đồng ruộng có quy mô vừa và nhỏ, từ đó theo dõi để đánh giá hiệu quả của Phân bón đối với cây trồng trong một khoảng thời gian và điều kiện nhất định. Việc khảo nghiệm phân bón đã được quy định tại Thông tư số 41/2014/TT- BNNPTNT ban hành ngày 13/11/2014 hướng dẫn một số điều của nghị định 202/2013/NĐ- CP về quản lý phân bón.

Theo thông tư thì các sản phẩm phân bón vô cơ lẫn hữu cơ nếu chưa được đăng ký danh mục nhưng muốn sản xuất kinh doanh trên thị trường Việt Nam cần phải tiến hành Khảo nghiệm phân bón mới được công bố hợp quy theo quy định.Sau đây là các trường hợp cần phải khảo nghiệm phân bón:

  • Sản phẩm phân bón mới được tạo ra trong nước
  • Sản phẩm phân bón mới được nhập khẩu lần đầu được cấp độc quyền sáng chế, trong điểu kiện đơn vị nhập khẩu đã có giấy Chứng nhận lưu hành tự do ( CFS) hoặc tương đương.

Phân bón được sản xuất và sử dụng mà không qua khảo nghiệm thì có thể sẽ gây ra những hậu quả như năng suất và chất lượng thấp; chỉ có tác dụng trước mắt và một mặt; gây suy thoái đất và mất cân bằng sinh thái; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Và trên hết đối với một đơn vị sản xuất phân bón, muốn các cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng công nhận một sản phẩm phân bón mới để sản xuất và kinh doanh trên thị trường thì nhất thiết phải tiến hành việc khảo nghiệm phân bón theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là những vấn đề diễn đàn chúng tôi chia sẻ về khảo nghiệm phân bón cho quý khách biết, còn nếu có nhu cầu hay thắc mắc gì muốn biết hơn về các vấn đề phân bón thì hãy truy cập đến chuyên mục của chúng tôi để tìm hiểu, quý khách có thể tham khảo các link bài sau về hợp quy phân bón

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN