Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy thiết bị điện điện tử được quy định

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện điện tử là điều cần thiết với các thiết bị điện hiện nay. Nhưng để cho sản phẩm đảm bảo đúng những quy định thì không chỉ công bố chứng nhận hợp quy không mà cần có Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy thiết bị điện điện tử được quy định.

thiet-bi-dien-tu

Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy thiết bị điện điện tử được quy định

Mẫu giấy hợp quy thiết bị điện điện tử

mau-hop-quy

Sau khi thực hiện đầy đủ theo quy định công bố hợp quy thiết bị điện điện tửHồ sơ công bố hợp quy thiết bị điện – điện tử của Nhà nước, đơn vị bạn sẽ nhận được giấy hợp quy thiết bị điện điện tử tương tự như mẫu ở trên

Dấu hợp quy thiết bị điện điện tử

Doanh nghiệp được sử dụng dấu hợp quy trên sản phẩm theo hướng dẫn của tổ chức chứng nhận. Cách thể hiện dấu hợp quy (CR) và các thông tin liên quan trên sản phẩm điện và điện tử được quy định tại Phụ lục 5 của theo Hướng dẫn.

dau-hop-quy1

dau-hop-quy

Những đơn vị có sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm thiết bị điện điện tử bắt buộc hợp quy sau khi hợp quy sẽ được sử dụng các Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy thiết bị điện điện tử trên, làm bằng chứng để khẳng định chất lượng sản phẩm.

Bài viết liên quan