Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy thiết bị viễn thông được quy định

Đánh giá bài viết

Theo thông tư số 05/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông thì bắt buộc các cá nhân hoặc doanh nghiệp phải Chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông đối với các sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông có trong Danh mục của thông tư được ban hành. Và để đảm bảo được đúng quy định thì ngoài việc chứng nhận ra thì các thiết bị viễn thông cần có đầy đủ mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy cho sản phẩm của doanh nghiệp mình.

thiet-bi-vien-thong

Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy thiết bị viễn thông được quy định

Mẫu giấy hợp quy thiết bị viễn thông

chung-nhan-hop-quy-gsm-cua-thiet-bi-dinh-vi-gps-xe-may

Sau khi thực hiện đầy đủ theo Quy trình thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông?Hồ sơ chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông của Nhà nước, đơn vị bạn sẽ nhận được giấy hợp quy thiết bị viễn thông tương tự như mẫu ở trên

Dấu hợp quy thiết bị viễn thông

Dấu hợp quy là dấu hiệu thể hiện sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tùy theo phương thức công bố hợp quy quy định tại Điều 15 của Thông tư này, dấu hợp quy bao gồm:

a) Dấu hợp quy cho sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục V của Thông tư này);

b) Dấu hợp quy cho sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục VI của Thông tư này);

Tổ chức, cá nhân chỉ được phép sử dụng dấu hợp quy sau khi đã đăng ký mẫu dấu hợp quy tại cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy. Trường hợp có sự không phù hợp về dấu hợp quy, trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy có văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân hiệu chỉnh dấu hợp quy cho phù hợp.

dau-hop-quy1

Những đơn vị có sản phẩm nằm trong Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn cần hợp quy thì sau khi hợp quy sẽ được sử dụng các Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy thiết bị viễn thông trên, làm bằng chứng để khẳng định chất lượng sản phẩm.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN