Ngưng hiệu lực một số quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường

Đánh giá bài viết

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT về việc ngưng hiệu lực thi hành một số quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường

cong-bo-hop-quy-phe-lieu-giay-nhap-khau

Cụ thể, một số quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường ngưng hiệu lực thi hành như sau:

– Điều 2 Thông tư 08/2016/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

– Quy định trách nhiệm kiểm tra Nhà Nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

– Quy định trách nhiệm của cơ quan kiểm tra có liên quan đến các hoạt động kiểm tra, tiếp nhận văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu nhập khẩu, thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hoặc xử lý theo quy định đối với trường hợp phế liệu nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn….

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT được ban hành và có hiệu lực ngày 08/03/2019.

Theo luatvietnam.vn

Bạn có thể xem đầy đủ và tải về Thông tư 01/2019/TT-BTNMT tại đây: thong-tu-01-2019-tt-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong (1)

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN