QCVN 16:2014/BXD VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đánh giá bài viết

Thông tư số 15/2014/TT-BXD đã ban hành QCVN 16:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG quy định về việc công bố hợp quy vật liệu xây dựng, bao gồm 10 nhóm sản phẩm chính.

QCVN 16:2014/BXD VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG:

Bạn có thể download QCVN 16:2014/BXD VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG tại đây

Bản đầy đủ của QCVN 16:2014/BXD:

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN