Chứng nhận hợp quy hợp chuẩn sản phẩm thiết bị điện điện tử

 • Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy thiết bị điện điện tử được quy định Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy thiết bị điện điện tử được quy định

  Chứng nhận hợp quy thiết bị điện điện tử là điều cần thiết với các thiết bị điện hiện nay. Nhưng để cho sản phẩm đảm bảo đúng những quy định thì không chỉ công bố chứng nhận hợp quy không mà cần có Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy thiết bị điện […]

 • Công bố chứng nhận hợp quy máy khoan cầm tay Công bố chứng nhận hợp quy máy khoan cầm tay

  Việc Công bố chứng nhận hợp quy máy khoan cầm tay theo QCVN 9 : 2012/BKHCN về tương thích điện từ nhằm quản lý giới hạn phát xạ nhiễu điện từ phát ra từ thiết bị Công bố chứng nhận hợp quy máy khoan cầm tay: Tương tự như những sản phẩm nằm trong Danh […]

 • Chứng nhận hợp quy bóng đèn có balat lắp liền Chứng nhận hợp quy bóng đèn có balat lắp liền

  Chứng nhận hợp quy bóng đèn có balat lắp liền là bằng chứng để các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu bóng đèn có balat lắp liền chứng minh sản phẩm của mình đã được sản xuất theo đúng quy trình chất lượng, đảm bảo an toàn khi sử dụng và phù hợp […]

 • Công bố chứng nhận hợp quy tủ lạnh, tủ mát Công bố chứng nhận hợp quy tủ lạnh, tủ mát

  Tủ mát, tủ lạnh hiện nay là sản phẩm không thể rất phổ biến đối với mỗi gia đình hiện nay. Việc Công bố chứng nhận hợp quy tủ lạnh, tủ mát là việc làm mang tính chất bắt buộc với những đơn vị sản xuất hay nhập khẩu nhằm đảm bảo là khả năng […]

 • Công bố chứng nhận hợp quy máy điều hòa nhiệt độ Công bố chứng nhận hợp quy máy điều hòa nhiệt độ

  Trong Danh mục các thiết bị điện điện tử phải chứng nhận hợp quy tương thích điện từ thì bao gồm máy điều hòa nhiệt độ, do đó đơn vị sản xuất hay nhập khẩu sản phẩm này phải thực hiện Công bố chứng nhận hợp quy máy điều hòa nhiệt độ theo QCVN 9 […]

 • Chứng nhận hợp quy máy hút bụi Chứng nhận hợp quy máy hút bụi

  Các thiết bị điện và điện tử khi lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá; phải thực hiện chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất […]

 • Công bố chứng nhận hợp quy máy giặt Công bố chứng nhận hợp quy máy giặt

  Nằm trong Danh mục các thiết bị điện điện tử phải chứng nhận hợp quy tương thích điện từ cho nên việc Công bố chứng nhận hợp quy máy giặt phù hợp QCVN 9 : 2012/BKHCN là hoàn toàn cần thiết và mang tính chất bắt buộc theo quy định. Công bố chứng nhận hợp […]

 • Danh mục các thiết bị điện điện tử phải chứng nhận hợp quy tương thích điện từ Danh mục các thiết bị điện điện tử phải chứng nhận hợp quy tương thích điện từ

  Bên cạnh những các sản phẩm thuộc thiết bị điện – điện tử bắt buộc chứng nhận hợp quy theo Theo QCVN 4:2009/BKHCN thì những thiết bị điện gia dụng nằm trong Danh mục các thiết bị điện điện tử phải chứng nhận hợp quy tương thích điện từ phải công bố theo QCVN 9 […]

 • Chứng nhận hợp quy dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng Chứng nhận hợp quy dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng

  Ngày 30 tháng 9 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ đã có Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử(QCVN 04:2009/BKHCN), theo đó, thiết bị điện và điện tử chỉ được lưu thông trên […]

 • Công bố chứng nhận hợp quy dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng Công bố chứng nhận hợp quy dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng

  Ở bài viết này, hopquysanpham.com sẽ đi vào hướng dẫn Công bố chứng nhận hợp quy dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng cho mọi người cùng tham khảo như sau Công bố chứng nhận hợp quy dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng là gì? Công bố chứng nhận hợp […]

Trang 1 trên 3123