Chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông

Diễn đàn hopquysanpham.com với chuyên mục Chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông sẽ cung cấp đầy đủ và chi tiết những thông tin về quy định, thủ tục, hồ sơ, danh mục các sản phẩm viễn thông cần được hợp quy …

 • Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn viba số Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn viba số

  Theo QCVN 53:2011/BTTTT – QCVN 47:2011/BTTTT và theo Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn lẫn Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy thì thiết bị truyền dẫn viba số cần được công bố chứng nhận theo đúng quy định và đảm bảo an toàn […]

 • Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến điện Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến điện

  Theo Căn cứ pháp lý nào để thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông và theo Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn thì sản phẩm thiết bị vô tuyến điện là sản phẩm cần công bố chứng nhận hợp quy theo đúng quy định đưa ra […]

 • Công bố hợp quy máy tính chủ Công bố hợp quy máy tính chủ

  Nằm trong DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/BTTTT cho nên việc Công bố chứng nhận hợp quy máy tính chủ là việc làm mang tính chất bắt buộc Công bố chứng […]

 • Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối XDSL Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối XDSL

  Thiết bị đầu cuối có nhiệm vụ giải mã những tín hiều và mã do tổng đài hoặc trung tâm chuyển mạch chuyển đến, xDSL là một họ hay một nhóm công nghệ và tiêu chuẩn DSL dùng để truyền dữ liệu tốc độ cao trên đôi cáp xoắn, gồm ISDN, HDSL, VDSL, ADSL, RADSL. […]

 • Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng

  Công bố chứng nhận hợp quy là việc xác nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và/ hoặc tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng (gọi chung là quy chuẩn kỹ thuật) nhằm bảo đảm […]

 • Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị điện thoại không dây Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị điện thoại không dây

  Theo QCVN 10:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-143: 2003 “Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) – Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn […]

 • Căn cứ pháp lý nào để thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông? Căn cứ pháp lý nào để thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông?

  Thiết bị viễn thông là thiết bị kỹ thuật, bao gồm phần cứng và phần mềm, được dùng để thực hiện viễn thông. Và việc chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông là điều bắt buộc phải làm đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh mặt hàng này nhằm đảm […]

 • Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn

  Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 05/2014/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong lĩnh vực viễn thông. Và trong danh mục đó được phân chia thành 2 loại như sau : Sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin […]

 • Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ? Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ?

  Theo thông tư số 05/2014/TT-BTTTT thì hiện nay những đơn vị tham gia sản xuất, kinh doanh và cung cấp những mặt hàng thiết bị viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy trước khi cho sản phẩm lưu hành trên thị trường. Thứ nhất nhằm đảm bảo an toàn cho chất lượng sản […]

 • Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy

  Hiện nay bộ thông tin truyền thông quy định rất chặt chẽ về việc quản lý bắt buộc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực viễn thông lưu hành tại Việt Nam. Cho nên các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu […]

Trang 5 trên 512345