Thông tư 14/2019/TT-BTTTT ban hành QCVN 119:2019/BTTTT với thiết bị dẫn đường hàng hải

Đánh giá bài viết

Ngày 22 tháng 11 năm 2019  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 14/2019/TT-BTTTT ban hành QCVN 119:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải.

Theo đó, các thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải phải được thử nghiệm trong môi trường như sau: Nhiệt độ từ 15 -35°C; độ ẩm tương đối từ 20-75%; Mức điện áp cung cấp cho thiết bị cần đo kiểm (EUT) có dung sai 3% so với giá trị điện áp danh định của hệ thống nguồn điện cấp cho EUT. Trường hợp sử dụng nguồn điện AC thì dung sai tần số trong phạm vi 1Hz.

Các phép thử tương thích điện tử phải được thực hiện trong phòng thử nghiệm tương thích điện tử hoặc khu vực thử nghiệm tương thích điện tử. Kết quả thử nghiệm phải được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm, trong đó phải so sánh và đánh giá với các mức giới hạn tương ứng đã quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải.

Quy chuẩn này chỉ áp dụng đối với thiết bị Ra đa, thiết bị vô tuyến dẫn đường và thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bạn có thể xem bản đầy đủ và tải về Thông tư 14/2019/TT-BTTTT ban hành QCVN 119:2019/BTTTT tại đây: thong-tu-14-2019-tt-btttt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-voi-thiet-bi-dan-duong-hang-hai

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN