Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT

Đánh giá bài viết

Ngày 29/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 16/2018/TT-BNNPNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

Thông tư này quy định về thủ tục cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên như sau:

– Trong 02 ngày làm việc kể từ khi lô hàng được xuất khẩu, chủ hàng phải cung cấp bằng văn bản đầy đủ các thông tin cần thiết quy định trong mẫu Chứng thư theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu cho Cơ quan thẩm định để cấp Chứng thư.

– Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin, Cơ quan thẩm định tiến hành thẩm định cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu theo mẫu của quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu tương ứng nếu kết quả thẩm định, kiểm nghiệm lô hàng đạt yêu cầu.

– Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày kiểm tra, nếu Chủ hàng không cung cấp đầy đủ thông tin cho Cơ quan thẩm định để thẩm định, cấp Chứng thư, Chủ hàng phải thực hiện đăng ký thẩm định.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/12/2018.

Xem chi tiết Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT tại đây: thong-tu-16-2018-tt-bnnptnt-ve-kiem-tra-chung-nhan-attp-thuy-san-nhap-khau

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN