Thông tư 16/2019/TT-BYT Ban hành QCVN 3-7:2019/BYT về vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Đánh giá bài viết

Ngày 12 tháng 7 năm 2019 vừa qua Bộ y tế đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-BYT Ban hành QCVN 3-7:2019/BYT về vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật, bao gồm: retinol, retinyl acetat và retinyl palmitat.

Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật phải được tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025; thủ tục tự công bố sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật phải:

  • Chịu trách nhiệm về sản phẩm, bảo đảm sản phẩm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và các quy định của pháp luật có liên quan.
  • Thực hiện công bố hợp quy dựa trên tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020

Bạn có thể xem bản đầy đủ và tải về Thông tư 16/2019/TT-BYT Ban hành QCVN 3-7:2019/BYT tại đây: thong-tu-16-2019-tt-byt-quy-chuan-ky-thuat-doi-voi-vitamin-a-de-bo-sung-vao-dau-thuc-vat

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN