Thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Đánh giá bài viết

Thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá được thực hiện căn cứ theo cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 67/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 21/2013/TT-BCT
 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP

thu tuc cong bo hop quy thuoc la

Thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Yêu cầu:

 • 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • 2. Có hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc nguyên tắc hoặc thỏa thuận hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá.Doanh nghiệp có Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá chỉ được nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá cho các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá.
 • 3. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ.
 • Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Thành phần hồ sơ:

 • + Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 năm 2013).
 • + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • + Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá. (Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 năm 2013)
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc nguyên tắc hoặc thỏa thuận hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá.

Trình tự thực hiện:

 • +  Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho Sở Công Thương
 • + Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
 • + Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN