Thủ tục Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

Thủ tục Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá
5 (100%) 1 vote

Thủ tục Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá được thực hiện căn cứ theo:

 • Luật 68/2006/QH11
 • Nghị định 127/2007/NĐ-CP
 • Luật 05/2007/QH12
 • Nghị định 132/2008/NĐ-CP
 • Luật 09/2012/QH13
 • Thông tư 49/2015/TT-BYT

cong-bo-hop-quy-thuoc-la-dieu

Thủ tục Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

Thành phần hồ sơ:

 • a) Bản công bố phù hợp quy định theo quy định tại mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quycông bố phù hợp quy định đối với thuốc lá;
 • b) Bản thông tin chi tiết về thuốc lá kèm thiết kế nhãn có đủ nội dung ghi nhãn bắt buộc theo quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá;
 • c) Kết quả kiểm nghiệm thuốc lá trong thời hạn 12 tháng của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu);
 • d) Kế hoạch giám sát định kỳ, thực hiện theo quy định tại Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá;
 • e) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận; đánh giá phù hợp quy định dựa trên kết quả kiểm nghiệm
 • Bước 2: Tổ chức, cá nhân công bố phù hợp quy định lập hồ sơ công bố theo quy định và nộp hồ sơ trực tuyến tới Cục An toàn thực phẩm.
 • Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu văn bản đến, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế có trách nhiệm cấp Giấy Xác nhận theo quy định tại Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 49/2015/TT-BYT. Trường hợp không cấp Giấy Xác nhận, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Bước 4:  Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy Xác nhận của cơ quan tiếp nhận đăng ký, nếu tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận đăng ký sẽ hủy hồ sơ công bố

Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế www.congbosanpham.vfa.gov.vn để thực hiện việc công bố trực tuyến.

Thời hạn giải quyết không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá hợp lệ

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN