Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân

Đánh giá bài viết

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương được thực hiện như sau

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân

Yêu cầu, điều kiện

 • – Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên.
 • – Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó:
 • • Kiến thức chung về an toàn thực phẩm gồm:
  – Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm;
  – các mối nguy an toàn thực phẩm;
  – điều kiện an toàn thực phẩm;
  – phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm;
  thực hành tốt an toàn thực phẩm.
 • • Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm:
  – Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
 • Bản sao Giấy Chứng minh thư nhân dân
 • Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí
 • Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT)
 • Bản sao (có đóng dấu xác nhận của tổ chức xin cấp Giấy xác nhân kiến thức về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ, Sở Công Thương lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân
 • Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thầm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân đạt yêu cầu (đã trả lời đúng trên 80% câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về ATTP).
Cơ quan thực hiện: Sở Công thương
Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết: 13 Ngày làm việc

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN