Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Đánh giá bài viết

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý

 • Thông tư 223/2012/TT-BTC
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP
 • Luật 41/2013/QH13
 • Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Thành phần hồ sơ:

 •  Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).
 • – Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.
 • – Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự).
 • – Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao).

Trình tự thực hiện:

 •  Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.
 • – Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 • + Trường hợp không cấp, Cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN