Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Đánh giá bài viết

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu được thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Khi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị thất lạc, hư hỏng; bạn cần chuẩn bị Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm sau đó thực hiện theo trình tự sau

  • Bước 1: Khi Chứng thư bị thất lạc, hư hỏng, Chủ hàng có văn bản đề nghị cấp lại Chứng thư trong đó nêu rõ lý do gửi Cơ quan thẩm định.
  • Bước 2: Cơ quan thẩm định cấp lại Chứng thư trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chủ hàng và bảo đảm các yêu cầu sau:
  • – Chứng thư cấp lại có nội dung chính xác với nội dung của Chứng thư đã cấp  cho lô hàng tương ứng;
  • – Chứng thư cấp lại được đánh số mới theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và có ghi chú: “Chứng thư này thay thế cho Chứng thư số …, cấp ngày …”

Thời hạn giải quyết 01 (một) ngày làm việc

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (Thời hạn hiệu lực: Không quy định)

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN