Thủ tục Cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà

Đánh giá bài viết

Thủ tục Cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà được thực hiện căn cứ theo

 • Nghị định 67/2013/NĐ-CP
 • Nghị định 187/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 37/2013/TT-BCT

thu tuc cong bo hop quy thuoc la

Thủ tục Cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà: 2 (hai) bản theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 37/2013/TT-BCT
 • Hợp đồng nhập khẩu: 1 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân)
 • Hóa đơn thương mại: 1 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân)
 • Vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 1 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân)

Trình tự thực hiện:

 • Thương nhân gửi 1 (một) bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép qua đường bưu điện đến Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương
 • Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu tự động
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ hoặc không đồng ý xác nhận, Bộ thông báo bằng văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ hoặc nêu rõ lý do không xác nhận
 • Thương nhân nhận văn bản cấp phép bằng đường bưu điện
 • Chế độ báo cáo: Trong 15 (mười lăm) ngày đầu của quý kế tiếp, thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phải gửi về Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương Báo cáo bằng văn bản tình hình nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà của quý trước đó, trong đó nêu rõ: chủng loại, số lượng, trị giá nhập khẩu, giá bán, và dự kiến kế hoạch nhập khẩu trong thời gian tới (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 37/2013/TT-BCT).
 • Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phải báo cáo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương (thay cho báo cáo quý III) tình hình nhập khẩu 3 (ba) quý và dự kiến nhập khẩu năm tiếp theo

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN