Thủ tục công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản

Đánh giá bài viết

Những thông tin cần thiết về việc thực hiện Thủ tục công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản đã được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây, mời các bạn tham khảo

Thủ tục công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản

Căn cứ pháp lý:

 • Luật 18/2017/QH14
 • Nghị định 26/2019/NĐ-CP

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đăng ký theo Mẫu số 07.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP Mẫu số 07.docx
 • Bản chính đề cương khảo nghiệm theo Mẫu số 08.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện:

 • 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Tổng cục Thủy sản.
 • 2. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
  – Tổng cục Thủy sản kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ
 • 3. Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
  – Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Tổng cục Thủy sản xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Tổng cục Thủy sản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.
 • 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Thủy sản tổ chức thẩm định,
  – Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, tổ chức kiểm tra điều kiện cơ sở khảo nghiệm theo Mẫu số 09.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
  – Tổng cục Thủy sản phê duyệt đề cương khảo nghiệm và ban hành Quyết định cho phép khảo nghiệm theo Mẫu số 10.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP,
  – Đồng thời cấp phép nhập khẩu giống thủy sản cho tổ chức, cá nhân để phục vụ khảo nghiệm (nếu là sản phẩm nhập khẩu);
  – Trường hợp không đạt yêu cầu phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
 • 5. Tổng cục Thủy sản gửi văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nơi tiến hành khảo nghiệm giám sát khảo nghiệm.
 • 6. Nội dung khảo nghiệm giống thủy sản như sau:
  – Căn cứ đặc điểm sinh học từng loài thủy sản và mục đích sử dụng để xây dựng đề cương khảo nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất lượng, khả năng kháng bệnh và đánh giá tác hại của loài khảo nghiệm.
 • 7. Giám sát khảo nghiệm:
  – Cơ quan giám sát: Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nơi tiến hành khảo nghiệm;
  – Nội dung giám sát: Theo nội dung đề cương khảo nghiệm giống thủy sản được Tổng cục Thuỷ sản phê duyệt;
  – Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khảo nghiệm, đơn vị giám sát khảo nghiệm gửi báo cáo kết quả giám sát về Tổng cục Thủy sản.
 • 8. Kiểm tra hoạt động khảo nghiệm:
  – Tổng cục Thủy sản tổ chức kiểm tra hoạt động khảo nghiệm giống thủy sản;
  – Nội dung kiểm tra theo nội dung đề cương khảo nghiệm đã được phê duyệt.
 • 9. Công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản:
  – Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả khảo nghiệm, Tổng cục Thủy sản tổ chức đánh giá kết quả khảo nghiệm và ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản.
  – Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do;
  – Đối với giống thủy sản chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, sau khi ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Tổng cục Thủy sản tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ bổ sung vào Danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN