Thủ tục Công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới

Đánh giá bài viết

Căn cứ pháp lý Nghị định 39/2017/NĐ-CP, Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT, Thủ tục Công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới được thực hiện như sau

Thủ tục Công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới

Hồ sơ cần có: Báo cáo kết quả khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Kết thúc khảo nghiệm, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Cục Chăn nuôi (đối với thức ăn chăn nuôi) hoặc Tổng cục Thủy sản (đối với thức ăn thủy sản).

– Bước 2: Thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành để đánh giá kết quả khảo nghiệm và hoàn tất các thủ tục công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả khảo nghiệm, Cục Chăn nuôi/Tổng cục Thủy sản thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành để đánh giá kết quả khảo nghiệm và ban hành quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới. Trường hợp không ban hành quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới, Cục Chăn nuôi/Tổng cục Thủy sản phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN