Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm theo QCVN do BKHCN quản lý

Ở bài viết này, hopquysanpham.com chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về thủ tục Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm theo QCVN do BKHCN quản lý cụ thể hơn là khi Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận – Bộ Khoa học và Công nghệ

thu-tuc-hanh-chinh

Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm theo QCVN do BKHCN quản lý:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh

Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng nộp hồ sơ tới Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo trình tự sau:

– Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục) thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này

– Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Chi cục ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy

– Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ

Về hồ sơ công bố hợp quy bạn tham khảo tại đây

Bạn có thể tải và xem các mẫu đơn công bố tại bài viết Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy của chúng tôi

Hy vọng với những thông tin cơ bản trên mà chúng tôi cung cấp về thủ tụ cĐăng ký công bố hợp quy sản phẩm theo QCVN do BKHCN quản lý sẽ giúp ích cho việc thực hiện của các bạn. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi

Bài viết liên quan