Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng

Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng
5 (100%) 1 vote

Trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó thực hiện Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng

Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng

Căn cứ pháp lý:

 • Luật 68/2006/QH11
 • Luật 05/2007/QH12
 • Nghị định 107/2016/NĐ-CP
 • Luật 50/2010/QH12
 • Nghị định 21/2011/NĐ-CP

Thành phần hồ sơ:

 • Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nh
 • Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm;
 • Tài liệu chứng minh phòng thử nghiệm nước ngoài đã đáp ứng đủ điều kiện (Đối với trường hợp việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm nước ngoài);
 • Mẫu nhãn năng lượng dự kiến.

Trình tự thực hiện

Trường hơp đăng ký mới:

 • Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký
  – Trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và gửi về Bộ Công Thương.
 • Bước 2: Đăng ký
  – Doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng được lựa chọn hình thức gửi hồ sơ qua mạng hoặc gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương.
  – Trường hợp các hồ sơ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng.
 • Bước 3: Sau đăng ký
  – Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký.
  – Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

* Trường hợp đăng ký dán nhãn năng lượng lại:

 • Doanh nghiệp phải đăng ký dán nhãn năng lượng lại khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  – Tiêu chuẩn đánh giá thay đổi;
  – Phương tiện, thiết bị đã được đăng ký dán nhãn năng lượng có những thay đổi về mức tiêu thụ năng lượng.
  – Nội dung và thủ tục đăng ký dãn nhãn năng lượng lại như quy định tại bước 1 đến bước 3 đã nêu.
Cơ quan thực hiện: Ban hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn ủy thác

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN