Thủ tục hành chính Công bố hợp quy, thực hiện lại công bố hợp quy sản phẩm viễn thông

Đánh giá bài viết

Việc Chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông là việc làm hoàn toàn bắt buộc, tuy nhiên về Thủ tục hành chính Công bố hợp quy sản phẩm viễn thông không phải bất cứ đơn vị nào cũng nắm rõ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tổng hợp lại các bước thực hiện theo quy định về công bố hợp quy thiết bị viễn thông cho mọi người cùng theo dõi như sau:

thu-tuc-hanh-chinh

Thủ tục hành chính Công bố hợp quy, thực hiện lại công bố hợp quy sản phẩm viễn thông

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện:Các Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Viễn thông

Bước 1:

  • Chuẩn bị và nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ bạn có thể theo dõi tại đây
  • Thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy theo quy định
  • Gửi văn bản đến Tổ chức chứng nhận hợp quy đề nghị cấp mã quản lý cho sản phẩm đã được chứng nhận
  • Đăng ký mẫu dấu hợp quy – Lập hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT và gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy

Bước 2:

  • Trả kết quả Tổ chức, cá nhân nhận được Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy trong thời gian bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  • Trường hợp không tiếp nhận Bản công bố hợp quy cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký công bố hợp quy về những nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện lại việc đăng ký công bố hợp quy
  • Tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc công bố hợp quy khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung bản công bố hợp quy đã công bố, trình tự giống như đăng ký công bố hợp quy lần đầu

Theo đó các đơn vị đang sản xuất hay nhập khẩu các mặt hàng có trong Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn hay danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy cần phải thực hiện theo đúng Thủ tục hành chính Công bố hợp quy sản phẩm viễn thông mà chúng tôi đã nêu trên tránh bị xử phạt làm ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh, tổn hại đến doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN