Thủ tục hành chính công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Đánh giá bài viết

Sau khi tiến hành chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng tại các Tổ chức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng được chỉ định thì đơn vị phải tiến hành công bố tại Sở Xây Dựng. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn Thủ tục hành chính công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở Xây Dựng như sau

thu-tuc-hanh-chinh-cong-bo-vat-lieu-xay-dung

Thủ tục hành chính công bố hợp quy vật liệu xây dựng:

Khi tiến hành công bố hợp quy tại Sở Xây Dựng địa phương đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì thủ tục hành chính theo các quy định thực hiện chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng sẽ như sau:

  1. Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ hoàn thiện.Bạn có thể tham khảo thành phần hồ sơ tại bài Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng
  2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Vật liệu xây dựng khi có ý kiến chỉ đạo, giao việc của lãnh đạo Sở.
  3. Lãnh đạo phòng Vật liệu xây dựng phân công cán bộ thụ lý hồ sơ.
  4. Cán bộ được phân công thụ lý hồ sơ thực hiện việc kiểm tra hồ sơ của Bên đề nghị, trên cơ sở đó giải quyết theo 2 trường hợp:
    – Trường hợp hồ sơ đã đạt yêu cầu theo quy định: Cán bộ thụ lý hồ sơ hoàn thiện việc soạn thảo, trình ký Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy theo quy định.
    – Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định : Cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm hoàn thiện việc soạn thảo, trình ký văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  5. Cán bộ thụ lý hồ sơ chuyển Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
  6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

Đơn vị bạn nếu đang sản xuất kinh doanh hay nhập khẩu các sản phẩm nằm trong nhóm Các loại vật liệu xây dựng bắt buộc làm hợp quy cần nên lưu ý thực hiện theo đúng các quy trình Thủ tục hành chính công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở Xây Dựng để tránh trường hợp mất thời gian chỉnh sửa ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN