Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu

Đánh giá bài viết

Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu được Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn như sau:

kiem tra chat luong hang nhap khau

Trình tự thực hiện:

 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu.
 • Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu
 • Khi hồ sơ đầy đủ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra
 • Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Trong Thông báo cần nêu rõ các nội dung cần tiếp tục phải kiểm tra và gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu, đồng thời tiến hành kiểm tra

Cách thức thực hiện:

– Theo yêu cầu của người nhập khẩu.

– Khách hàng đến trực tiếp và lập đăng ký kiểm tra.

 • Thành phần, số lượng hồ sơ:
 1. Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
 2. Bản photo copy các giấy tờ sau:
 • Hợp đồng (Contract)
 • Danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list)
 1. Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (có chứng thực)
  4. Các tài liệu có liên quan:
 • Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading);
 • Hóa đơn (Invoice);
 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;
 • Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin);
 • Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Lệ phí: theo quy định của Bộ Tài chính .

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN