Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm

Chuyên mục Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm là nơi mà diễn dàn hopquysanpham.com hướng dẫn các quy định, thủ tục, hồ sơ, phương thức giúp đơn vị thực hiện công bố thực phẩm, công bố chứng nhận hợp quy thực phẩm, từ công bố hợp quy thực phẩm chức năng nhập khẩu, hay sản xuất trong nước cho đến công bố an toàn vệ sinh thực phẩm và công bố chất lượng các thực phẩm thường một cách đầy đủ và chi tiết nhất có thể.

 • Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất nhũ hóa Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất nhũ hóa

  Theo quy định tại QCVN 4-22: 2010/BYT thì tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh về phụ gia thực phẩm – chất nhũ hóa phải công bố hợp quy, nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng cho sản phẩm. Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất nhũ hóa Chất […]

 • Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày

  hopquysanpham.com/ – Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày hiện nay còn khó khăn với những đơn vị chưa nắm rõ, hôm nay hãy đi vào tìm hiểu về vấn đề này thông qua những thông tin sau Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày: […]

 • Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm bóng Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm bóng

  Các chất làm bóng phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-20: 2010/BYT. Để hiểu rõ hơn về Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm bóng này, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin cơ bản như sau Công bố hợp quy phụ gia […]

 • Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – enzim Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – enzim

  Hiện nay theo quy định bắt buộc các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các enzym làm phụ gia thực phẩm phải công bố sản phẩm. Do đó, hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm […]

 • Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chế phẩm tinh bột Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chế phẩm tinh bột

  Chế phẩm tinh bột là phụ gia thực phẩm dùng làm chất độn, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dày cho sản xuất chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp khác. Theo quy định của BYT thì việc công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chế phẩm tinh bột […]

 • Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất khí đẩy Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất khí đẩy

  Nằm trong nhóm phụ gia thực phẩm cho nên việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất khí đẩy là việc làm hoàn toàn cần thiết và mang tính chất bắt buộc nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất khí đẩy: […]

 • Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất độn Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất độn

  Chất độn là phụ gia thực phẩm được bổ sung vào thành phần chính của thực phẩm với giá trị năng lượng không đáng kể. Một số loại chất độn đã có QCVN như: celulose vi tinh thể, sáp canaubar, natri alginat. Và hiện nay những sản phẩm chất phụ gia như chất độn được […]

 • Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột

  Hiện nay việc quản lý các chất sử dụng trong thực phẩm còn nhiều bất cập, do đó việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo an toàn người sử dụng và dễ dàng hơn trong khâu quản lý Công bố […]

 • Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất ổn định Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất ổn định

  Chất ổn định là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích duy trì sự phân tán của hai hay nhiều thành phần nhằm tạo nên sự đồng nhất cho sản phẩm. Một số loại chất tạo phức kim loại đã có QCVN như: Polyvinylpyrolidon, calci lactat, kali dihydrocitrat, dinatri orthophosphat, dikali orthophosphat, […]

 • Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại

  Tính đến thời điểm hiện nay thì việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại đã được quy định là việc làm bắt buộc trong 1 thời gian. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tổng quan như sau Công bố hợp quy phụ gia thực […]

Trang 2 trên 512345