Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng: Vi phạm Nghị định số 130/2018 của Chính phủ

Đánh giá bài viết

Thực tế này đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra do Phó Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đỗ Hữu Trí ký về việc chấp hành pháp luật về viễn thông, công nghệ thông tin tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng.

Kết quả kiểm tra, xác minh

Đoàn thanh tra đã kiểm tra, xác minh việc chấp hành pháp luật về giá cước, khuyến mại dịch vụ, qua đó đánh giá việc đăng ký, thông báo giá cước dịch vụ viễn thông với Cục Viễn thông đúng quy định. Niêm yết, thu cước dịch vụ viễn thông đúng quy định.

Việc triển khai giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, ghi nhận: Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng theo Giấy phép số 595/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 27/11/2017, thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định về chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Niêm yết đầy đủ, công khai quy trình cung cấp dịch vụ đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, kiểm tra 13 hồ sơ của khách hàng đã được Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng cấp chứng thư số, có 03 hồ sơ không có Đơn cấp chứng thư số theo mẫu, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.

Trong thời kỳ thanh tra, việc đảm bảo về chất lượng hàng hóa, dịch vụ do VNPT Đà Nẵng thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty VNPT Media, Tổng Công ty VNPT NET. Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng chỉ thực hiện kinh doanh, bán hàng.

Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng đã thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành TT&TT và Quyết định số 7256/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và các báo cáo chuyên ngành đột xuất khác theo yêu cầu của UBND thành phố và Sở TT&TT.

Từ năm 2018 đến thời điểm thanh tra, Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng cung cấp cho khách hàng các chủng loại thiết bị: Router Toto Link, thiết bị thu phát sóng vô tuyến Totolink, thiết bị thu phát sóng vô tuyến HIMEDIA, Settopbox, điện thoại di động, Modem wifi, thiết bị thu phát sóng chuyên dùng, Token VNPT-CA.

Kết quả kiểm tra việc thực hiện gắn nhãn hàng hóa đối với thiết bị trong kho của Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng cho thấy, 06 chủng loại thiết bị kiểm tra (Token VNPT CA, Set top box, thiết bị giám sát hành trình VNETGPS, thiết bị ToTo Link, thiết bị phát sóng Wifi 4G-LTE, điện thoại được gắn nhãn đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa.

05 chủng loại thiết bị (Set top box, thiết bị giám sát hành trình VNETGPS, thiết bị ToTo Link, thiết bị phát sóng Wifi 4G-LTE, điện thoại) bắt buộc phải công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy. Các chủng loại thiết bị trên được công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ TT&TT được sửa đổi tại Điều 1 Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT.

 03 hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao không có đơnTừ 01/01/2018 đến 30/11/2019, Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng đã ký hợp đồng với 7.066 khách hàng. Kiểm tra 13 hồ sơ của khách hàng đã được Trung tâm cấp chứng thư số, có 03 hồ sơ không có Đơn cấp chứng thư số theo mẫu, cụ thể:

Chi nhánh Công ty TNHH La Phan tại Quảng Nam, địa chỉ: 60 Nguyễn Lâm, Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Hồ sơ gồm: Hợp đồng số 201911-241/TTKD DNG-PBHTK/HĐ VNPT-CA, VNPT-BHXH ngày 25/10/2019; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; Bản photo CMND của người đại diện theo pháp luật (không có chứng thực).

Công ty TNHH Long An GWFNV, địa chỉ Lô A25-1, Lô A25-2 và Lô A26, Đường Ngang 1, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An có Chứng thư số 5401f50ee175adf556464d8c3dc80a48. Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số VNPT-CA ngày 21/6/2018, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thẻ tạm trú của ông Shin YunkYung, người Hàn Quốc, đại diện.

Công ty TNHH xây dựng và TM Kim Thịnh Phát, địa chỉ: 163 Lâm Nhĩ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Hồ sơ gồm: Hợp đồng số 201911-255/ TTKD DNG-PBHTK/HĐ VNPT-CA, VNPT-BHXH ngày 05/11/2019; Giấy chứng nhận ĐKDN; Bản sao CMND (không có chứng thực).

Ưu điểm, tồn tại và biện pháp xử lý

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ TT&TT kết luận Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng có ưu điểm là nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định số 937/QĐ-TTra ngày 03/12/2019 của Chánh Thanh tra Bộ TT&TT. Đăng ký, thông báo giá cước dịch vụ viễn thông với Cục Viễn thông đúng quy định. Niêm yết, thu cước dịch vụ viễn thông đúng quy định.

Gắn nhãn hàng hóa viễn thông, Internet, truyền hình, chứng thực chữ ký số công cộng trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh, cung cấp thiết bị cho khách hàng đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chấp hành pháp luật về chất lượng dịch vụ, hàng hóa viễn thông, Internet, truyền hình, chứng thực chữ ký số công cộng đúng theo quy định của pháp luật. Công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy đầy đủ đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ TT&TT bắt buộc phải công bố hợp quy” phải được công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy”. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ báo cáo.

Bên cạnh ưu điểm vừa nêu, những tồn tại của Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng cũng được chỉ rõ như: Hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao không có Đơn cấp chứng thư số, không đúng quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.

Thông báo hoạt động khuyến mại dịch vụ Fiber VNN và dịch vụ MyTV đến Sở Công thương không đủ 03 ngày trước khi thực hiện khuyến mại, chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Đối với Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Vinaphone, thông báo giá cước dịch vụ di động trả trước (gói Data D5) chậm (áp dụng gói cước Data D5 từ ngày 19/4/2018, gửi Thông báo giá cước số 1801/KHCN-QLSP đến Cục Viễn thông ngày 24/4/2019).

Kết luận do Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT ký yêu cầu Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ thực hiện việc cấp chứng thư số cho khách hàng khi khách hàng cung cấp đầy đủ Hồ sơ cấp chứng thư số đúng quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. Thông báo khuyến mại dịch vụ viễn thông đảm bảo đúng thời gian theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, yêu cầu Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông thông báo giá dịch vụ viễn thông đúng thời gian theo quy định khi triển khai các gói cước dịch vụ viễn thông mới.

Hình thức khuyến mại thời gian sử dụng thẻ viễn thông là hình thức khuyến mại mới, chưa được điều chỉnh tại Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/5/2010 quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động và Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất. Chính vì thế, Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT đề nghị Cục Viễn thông xem xét tham mưu quản lý đối với hình thức khuyến mại mới này.

Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT giao Phòng Thanh tra Viễn thông và Công nghệ thông tin; Phòng Tổng hợp của Thanh tra Bộ TT&TT giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra.

Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Vinaphone, được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-VNPT-VNP-NS ngày 03/7/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.Trung tâm có chức năng nhiệm vụ: Tổ chức quản lý kinh doanh và điều hành kênh bán hàng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ nội dung trên địa bàn Đà Nẵng.

Chủ quản cung cấp dịch vụ: Điện thoại cố định, Gphone, FiberVNN, MegaVNN, MegaWan, Metronet, kênh thuê riêng; phối hợp cung cấp dịch vụ MyTV, chủ quản kinh doanh dịch vụ mạng di động Vina Phone và thẻ trả trước các loại; chủ quản các dịch vụ: chứng thư số VNPT-CA, VnEdu, SMS Brandname, VNPT-His, IVAN, Hóa đơn điện tử, VNPT – Check.

Theo thanhtra.com.vn

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN