Tư vấn Đề án bảo vệ môi trường

Đánh giá bài viết

Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về vấn đề Tư vấn Đề án bảo vệ môi trường đến với mọi người để cùng cập nhật thông tin chi tiết và đầy đủ hơn. Hãy cùng theo dõi.

Đề án bảo vệ môi trường là gì ?

Đề án bảo vệ môi trường thực chất là một loại thủ tục Hồ sơ pháp lý mà các doanh nghiệp cần phải lập bổ sung sau khi đã lỡ đi vào hoạt động sản xuất mà chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật.

Vì sao phải lập đề án bảo vệ môi trường?

Điều đầu tiên là để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án. Đồng thời đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường sau đó giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những vấn đề ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý nguồn ô nhiễm đó thích hợp.

Đối tượng cần lập Đề án bảo vệ môi trường

Các đối tượng cần phải lập Đề án bảo vệ môi trường theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP gồm các nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động nhưng chưa có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Các loại đề án bảo vệ môi trường:

 1. Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết: được thực hiện đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, điều này được quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 2. Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản: khác với đề án chi tiết, hồ sơ này được thực hiện lập đối với các cơ sở có quy mô vừa và nhỏ, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 nghị định 18/2015/NĐ-CP để đăng ký.

Luật quy định lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 • Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 • Căn cứ luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014
 • Căn cứ nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Các bước lập đề án bảo vệ môi trường

 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động cũng như môi trường xung quanh của dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Xác định nguồn ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các chất thải phát sinh ra trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Thu thập mẫu nước thải, chất thải rắn, khí thải tại nguồn và khí thải xung quanh, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đối với môi trường.
 • Xây dựng các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với dự án
 • Đề xuất các phương án xử lý nước thải, khí thải, thu gom chất thải từ các hoạt động sản xuất của dự án.
 • Xây dựng và phát triển chương trình giám sát môi trường.
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án
 • Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường ở Công ty.
 • Thẩm định và quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường.

Hi vọng bài viết giúp ích được cho quý khách. Nếu có thắc mắc hay để hiểu rõ hơn về các thủ tục hay căn cứ pháp lý để lập đề án bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ môi trường khác, cứ liên hệ với chúng tôi để được giải đáp rõ và chi tiết hơn.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN