Tư vấn thủ tục xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải là một loại giấy phép mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở nuôi trồng thủy sản phải được cấp mới có thể hoạt động. Chúng tôi là đơn vị chuyên tư vấn thủ tục xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên toàn quốc. Bài viết sau sẽ hữu ích cho bạn phần nào khi tìm hiểu vấn đề này

giay phep xa nuoc thai vao nguon nuoc

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì?

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là một loại giấy phép tài nguyên nước nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt quy chuẩn của bộ Tài nguyên Môi trường thông qua quá trình phân tích, đánh giá nguồn nước thải hoạt động của các đối tượng có hoạt động liên quan đến việc xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 10m3/ngày đêm

Thủ tục quy định việc xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được căn cứ theo:

 • Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013.
 • Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước.
 • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
 • Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực 15/12/2013.

Quy trình lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Khảo sát thực địa về công trình, thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo.
 • Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả vào sông, vào suối của nguồn thải)
 • Phân tích, đánh giá, nghiên cứu tính chất nguồn nước tại cơ sở.
 • Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.
 • Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước và đề xuất các phương pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm nguồn tiếp nhận do xả nước thải.
 • Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.
 • Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo, đề án.
 • Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan nhà nước theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép;
 • Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.
 • Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

 • Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép;
 • Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải;
 • Bản sao giấy phép đã được cấp.

Thời hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước:

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là mười năm, tối thiểu là ba năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai năm, tối đa là năm năm.

Các trường hợp điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước:

 • Nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận nước thải;
 • Nhu cầu xả nước thải tăng mà chưa có biện pháp xử lý, khắc phục;
 • Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc xả nước thải vào nguồn nước;
 • Do chuyển đổi chức năng nguồn nước;
 • Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác với quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định 201/2013/NĐ-CP

Cơ quan tiếp nhận giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất mà bạn cần phải nắm khi thực hiện thủ tục xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, để được hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn hãy liên hệ ngay cho chúng tôi ngay hôm nay.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

- Email: [email protected]
- Website: hopquysanpham.com
- Hotline: 0888.62.2345 Hỗ trợ miễn phí Mr. Dũng
- Địa chỉ: Số nhà 25, nhà vườn 5, khu nhà ở Tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.