Chứng nhận hợp quy xăng dầu

Đánh giá bài viết

Xăng dầu luôn là loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến nhất không chỉ tại nước ta, đây cũng là một sản phẩm mang tính chất nguy hiểm cao. Hiện QCVN 1:2015/BKHCN ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN thay thế cho QCVN 1:2009/BKHCN do đó hiện nay việc Chứng nhận hợp quy xăng dầu phải thực hiện theo QCVN 1:2015/BKHCN này.

Chứng nhận hợp quy xăng dầu:

Theo quy định hiện hành, các loại xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học bắt buộc phải công bố hợp quy bao gồm:

  • Xăng không chì là Hỗn hợp dễ bay hơi của các hydrocarbon lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ với khoảng nhiệt độ sôi thông thường từ 30o C đến 215o C, thường có chứa lượng nhỏ phụ gia phù hợp, nhưng không có phụ gia chứa chì, được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong.
  • xăng E5 là Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 4% đến 5% theo thể tích, ký hiệu là E5.
  • xăng E10 là Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 9% đến 10% theo thể tích, ký hiệu là E10
  • Nhiên liệu điêzen là Hỗn hợp hydrocacbon lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ với khoảng nhiệt độ sôi trung bình phù hợp để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ điêzen làm việc theo nguyên lý tự cháy khi nén dưới áp suất cao trong xylanh.
  • Nhiên liệu điêzen B5 là Hỗn hợp của nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen sinh học gốc, có hàm lượng metyl este của axit béo (FAME) từ 4% đến 5% theo thể tích, ký hiệu là B5.
  • Nhiên liệu sinh học gốc: Etanol nhiên liệu và nhiên liệu điêzen sinh học gốc B100.
  • Không áp dụng đối với các loại nhiên liệu sử dụng trong ngành hàng không và mục đích quốc phòng.

Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối và bán lẻ các loại sản phẩm kể trên tại thị trường Việt Nam cần lưu ý thực hiện công bố hợp quy xăng dầu phù hợp theo QCVN 1:2015/BKHCN tránh trường hợp bị xử phạt theo quy định làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh

Về các quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử đã được quy định rõ trong QCVN 1:2015/BKHCN với từng loại nguyên liệu, sản phẩm phải cần đáp ứng được các yêu cầu đó mới có thể tiến hành chứng nhận

Việc chứng nhận hợp quy xăng dầu phải đảm bảo do tổ chức chứng nhận được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc thừa nhận thực hiện trước khi cho sản phẩm lưu thông

Tương tự như hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm khác cho nên đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ

Phương thức đánh giá hợp quy tiến hành theo phương thức 5 với sản phẩm sản xuất trong nước, và theo phương thức 7 với sản phẩm nhập khẩu theo trình tự trong Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước sau khi tiến hành chứng nhận hợp quy phải công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Đối với sản phẩm nhập khẩu phải tiến hành đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi cho sản phẩm lưu thông

Với những thông tin cơ bản mà chúng tôi cung cấp trên đây về vấn đề Chứng nhận hợp quy xăng dầu có thể giúp ích phần nào cho việc tìm hiểu thông tin cũng như tiến hành thực hiện đúng quy trình. Ngoài ra tại diễn đàn công bố hợp quy hopquysanpham.com của chúng tôi còn rất nhiều thông tin bổ ích khác các bạn có thể theo dõi thêm.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN