Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu
5 (100%) 1 vote

Những thông tin mà chúng tôi tổng hợp và cung cấp trong bài viết sau Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu dựa theo Quyết định 10/2010/QĐ-TTg và Thông tư 22/2010/TT-BKHCN

cfs

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu

Điều kiện hoạt động đối với tổ chức cá nhân đề nghị cấp CFS:

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp CFS phải đăng ký hồ sơ thương nhân (đối với trường hợp đề nghị cấp CFS lần đầu). Hồ sơ thương nhân bao gồm các thành phần theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg về việc Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu.
 • Là thương nhân xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của thương nhân xuất khẩu hoặc nhà sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động theo quy định của pháp luật.
 •  Phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và có bằng chứng chứng minh sản phẩm, hàng hóa đó phù hợp tiêu chuẩn đã công bố.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp CFS.
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng (bản chính) kèm theo bằng chứng chứng minh sản phẩm, hàng hóa đó phù hợp tiêu chuẩn đã công bố.

Bạn có thể tải về mẫu đơn tại đây: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

 • Thương nhân xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của thương nhân xuất khẩu hoặc nhà sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of  Free Sale, sau đây viết tắt là CFS), nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
 • – Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 08 giờ đến 12 giờ và chiều từ 13 giờ đến 17 giờ vào ngày làm việc trong tuần (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

 • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định theo quy định:
 •   Hồ sơ đề nghị cấp CFS chỉ được xem xét, thẩm định khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân. Hồ sơ thương nhân bao gồm các thành phần theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg về việc Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu.
 • – Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm xét hồ sơ và cấp CFS cho sản phẩm, hàng hóa.
 • – Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trả lại hồ sơ và hướng dẫn người đề nghị cấp CFS bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • – Trường hợp thẩm xét hồ sơ nhận thấy chưa đủ căn cứ để cấp CFS, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thể tiến hành kiểm tra thực tế tại nơi sản xuất hoặc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đủ năng lực thực hiện việc đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn công bố áp dụng. Chi phí kiểm tra, đánh giá do người đề nghị cấp CFS chi trả. Sau khi có kết quả đánh giá, kiểm tra thực tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành:
 • + Cấp CFS theo quy định nếu hồ sơ đề nghị cấp CFS bổ sung đầy đủ và hợp lệ.
 • + Ra thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS về việc từ chối cấp CFS nếu sản phẩm, hàng hóa không đáp ứng điều kiện cấp CFS hoặc hồ sơ có mâu thuẫn về nội dung hoặc hồ sơ có chứng từ giả mạo.

Bước 3: Trả kết quả

 • Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc theo đường bưu điện.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất hữu ích cho việc tham khảo của bạn. Để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu hãy liên hệ cho chúng tôi ngay hôm nay

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN